Bizi Arayın

+90 (382) 333 00 03

Yürüttüğümüz projelerin insan hayatına ve milli değerlere katacağı faydayı her zaman göz önüne alarak; en az misyonumuza verdiğimiz değer kadar insana ve iş gücüne de değer vermekteyiz. Kişisel ve mesleki gelişime tam odaklı olarak; Çalışanlarımızın beklenti ve hedeflerini; etik değerler dâhilinde uyumlu hale getirmeye ve ekibimizi; iletişime açık, takım çalışmasına uygun, verimli, motivasyonu yüksek, pozitif, çözüm odaklı ve deneyimli kimselerden oluşturmaya özen göstermekteyiz.

İnsan Kaynakları vizyonumuz;

İnsanın evrenin ve hayatın tam merkezinde olduğunun bilinci ile hareket eden; çalışanların tüm haklarının korunduğu ve insana yakışır şekilde değer gördüğü bir İnsan Kaynakları Yönetimi sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda; insan gücü ve iş hacmi oluşturma sürecinde

  • İhtiyaçların tamamını gözeterek kaliteli ve etkin bir aday veri tabanı hazırlamak, verimli ve yeterli iş gücü sağlayacak bir yapı geliştirmek,
  • Alanında yetkin, profesyonel, yeniliklere heyecan duyan, istekli ve değişime açık bir çalışan profili ile dinamik bir kadro oluşturmak,
  • İşe alım sürecinde; performans, eğitim düzeyi, kariyer planı ve uzmanlık gibi tüm yetenek ve nitelikleri organize edebilen, tutarlı ve adil bir sistem geliştirmek,
  • Ekibin ihtiyaç ve güvenliği için gerekli olan şartları sağlayabilmiş, sosyal imkânları yeterli ve tercih edilebilir bir işyeri profili çizmek,
  • Vizyon sahibi, istenen hedeflere ulaşmada ortak dili kullanmayı öğrenmiş, adaptasyonu kuvvetli bir insan kaynakları oluşturmak,
  • Gelişen teknoloji ve sanayi ilkelerine ayak uydurabilen, gelişimi daima destekleyen, kişisel ve mesleki performansı arttıracak imkânları sağlamak,
  • Ar- Ge çalışmalarına ve kültür zenginliğine ortam yaratarak, yeni insan gücü ve özgün fikirlere imkân sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği prensipleri ile donatılmış bir iş ortamı sağlamak

Temel stratejilerimizdendir.